Registrace na Akci

!!!Turnaj Zrušen!!! Žochár 2019

Certifikace

Lokalita: Topoľčany, sr
Datum: 2019-12-27 - 2019-12-29
Kategorie: AA, ročník: 2007-2008, Výběry: Ne
Turnaj je určený pre vekovú kategóriu : žiaci navštevujúci 6. ročník základných škôl 2007 /2008 a hrajú v jednom mužstve. NIE SELEKTY!

Přihlášené týmy:
HK Spiš Indians Levoča

Na tuto akci přihlašuji


Nahrejte .jpg logo


Kontaktní osoba

Dávam souhlas na spracováni mojich osobních dat podle podmínek superturnaje.cz