Vážení a milí hokejoví přátelé,

další sezóna se chýlí ke konci a my máme za sebou další stovky turnajů a soutěží. Pro letošní sezónu se nám podařilo rozšířit náš tým o další dvojici, navštívili jsme mnoho klubů i mnoho zemí a věřím, že naprostá většina organizátorů byla s našimi službami  spokojena, stejně jako většina z Vás, našich zákazníků. Pravda, nikdy člověk nevyhoví všem a někdy, ať se snažíte, jak se snažíte, kýžený výsledek ne a ne se dostavit.  Vždy se ale snažíme vystupovat slušně, v rámci nějakých společenských pravidel chování a serióznosti. 

     Bohužel, setkali jsme se i s jevy, kdy člověku rozum zůstává stát. Něco se dá přejít bezmyšlenkovitě, nad něčím se zamyslíte,  něco ale ve Vás zůstane a ne a ne to opustit hlavu. Asi to znáte... Mi zůstaly v hlavě tři momenty této sezóny.

     Moment první.

Maminka jednoho, podotýkám, velmi šikovného hokejisty ze Šumperku, přišla ke stolečku a žádala fotografii svého syna z nástěnky. Nechtěla respektovat cenu a odešla. Za hodinku si koupila jinou fotografii a hodinu před koncem turnaje přišla opět, suše nám sdělila, že si u nás zakoupila fotografii, nedostala za ni strvrzenku a pokud nedostane tu fotku z nástěnky zadarmo, tak nás udá. Kdo mne znáte, pak určitě víte, jakým způsobem jsem ji od stolečku vyprovodil))) Fakt jsem vypěnil. Každý náš tým je již přes rok vybaven (zcela dobrovolně EET pokladnou, dobrovolně proto, že se nás týká až 4 vlna) tiskárnou, kde se automaticky tiskne každý náš prodej, bez ohledu na to, zda ji zákazník chce či nikoli, účtenkou. To, že si ji zákazník nevezme, nebo vyhodí, již nikterak ohlídat nemlůžeme. A představte si, tato dáma měla takový kachní žaludek, že i když jsem ji od stolečku doslova vyhodil, počkala si, až odběhnu, a zkoušela to ještě i na paní fotografku. Fakt nechápu...

     Moment druhý.

Tato příhoda se udála včera, na fotbalovém turnaji, mimochodem naprosto skvělém, v Sedlnicích, jsme naprosto náhodou vyslechli domluvu jednoho funkcionáře  fotbalového klubu z Kopřivnice, který se domlouval s rodiči, že si koupí jenu společnou fotografii, k tomu elektronickou verzi a pak si to doma vytiskou a rozdělí. Z počátku to bylo trochu úsměvné, že někdo předpokládá, že firma, která má 15 leté zkušenosti z tisíce turnajů, se nechá takhle bezostyšně okrádat. Pán byl překvapen, že jsme mu elektronickou verzi odmítli prodat. Posléze mu ale začalo vadit, že používáme na společných fotografií logo jeho klubu. Když pominu fakt, že týž člověk,který měl v úmyslu FLAGRANTNĚ porušit autorský zákon a namnožit zjevné autorské dílo bez souhasu autora, chce někoho poučoval o zákonnosti používání loga, kroutím hlavou nad tím, že aby se pomstil, vymyslí bez znalosti zákona takovou malou pomstičku. Situaci jsme na místě vůbec neřešili, stáhli jsme buttony i společnou fotografii Kopřivnice z prodeje, což ale pánovi nebylo také po chuti. Takže nevím, co vlastně chtěl.  Takže aby bylo jasno v této problematice, přečtěte si prosím znění zákona, který upravuje možnosti používání loga :   

POJEM OCHRANNÉ ZNÁMKY

§ 1 OZNAČENÍ, KTERÁ MOHOU TVOŘIT OCHRANNOU ZNÁMKU

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

§ 2

Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou

  • a) zapsány v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) (dále jen „národní ochranné známky“),
  • b) s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo Protokolu k Madridské dohodě 1)  (dále jen „mezinárodní ochranné známky“),
  • c) zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) podle nařízení Rady Evropských společenství o ochranné známce Společenství 2)  (dále jen „nařízení Rady“) (dále jen „ochranné známky Společenství“),
  • d) na území České republiky všeobecně známé (dále jen „všeobecně známé známky“) ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“) 3)  a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví. 4)

 

Pro všechny, kteří si chtějí dát tu práci a vytvořit něco navíc, třeba diplomy pro děti, kde chcete použít loga účastníků, to trochu zjednoduším. Loga, která podléhají autorskému zákonu jsou v naprosté většině označeny písmenem R, na tyto loga potřebujete souhlas vlastníka autorských práv.

     Je až úsměvné, že když naprosto běžně používáme loga německých, rakouských, maďarských, polských, dánských i dalších velkoklubů z mnoha zemí, mnohé z nich jsou chráněny zákonem, a nikdo z nich nemá s tím problém a když to bylo nutné, vždy nám udělily souhlas s užitím loga, objeví se funkcionář z malého městečka a jen v rámci nějaké své české pomstičky, se snaží doslova buzerovat bez jakékoliv znalosti zákona. Nicméně podivnosti chování kopřivnických pokračovalo na tomto turnaji nadále. I když měli objednáno 12 obědů pro děti v ceně 80,-Kč(kuřecí řízky a brambory), před výdejem sdělili pořadateli, že obědy nechtějí, že si mysleli, že je to v rámci startovného, že je to moc drahé a raději děti nakrmili párky s hořčicí či kečupem. Asi nečetli propozice…. No nic, jen chci napsat na adresu kopřivnických, že mají skvělé děti, dostaly se až do finále, kde prohrály až na penalty s Fulnekem, ale chování dospělých a ještě k tomu funkcionářů je natolik arogantní a doslova vyčůrané, že, pokud budou takto nadále vystupovat, nebude Váš klub vítaným účastníkem turnajů a zakrátko se může stát, že nebudete mít kam jezdit. Takto v minulosti dopady i některé hokejové týmy,které jsou dnes natolik zprofanované, že již se ani nepokoušejí o účast na nějakém turnaji, protože je nikdo nikam nechce. A věřte mi, že trvá strašně dlouho, nežli se této nálepky zbavíte.

 

     Moment třetí – nejotřesnější

Naše týmy tvoří většinou šikovné, mladé děvčata, která práce nesmírně baví, jsou pěkná, příjemná a snaží se zákazníkovi vyhovět. I ony ale mají pravidla, které stanovuje firma a musí je dodržovat. Jedno z pravidel je, že se elektronické fotografie neprodávají u stolečku fotografa. Na jednom turnaji přišel ke stolečku pan Milan Prášil, který požadoval elektronickou verzi fotky a trval na tom, že to chce hned. Slečny mu vysvětlily, že tuto službu přímo na místě neposkytujeme, ale že si tuto službu může objednat prostřednictvím našich webových stránek. Pan Prášil toto vysvětlení nemínil respektovat a když nebylo po jeho, tak prohlásil cituji : „Tak si to strčte do prd…“ Neuvěřitelné, žádná úcta k práci, k ženám, žádný ohled na děti, které byly okolo, jen a jen nebetyčná arogance. Ani nemohu napsat ze kterého klubu tento člověk je, neboť se všichni osobně známe, má za sebou strašlivě těžkou historii, je plný skvělých lidiček, kteří si museli tvrdě vybojovat místo pro své děti. Všichni pracují srdcem, a kdyby se udělovala hokejová Nobelova cena, tak jsou zcela jistě držiteli. Natvrdo jsem napsal Vaše jméno nevážený pane a doufám, že se k Vám tento článek donese. A pamatujte si jedno. Nikdo se nebude beztrestně, sprostě a arogantně pouštět do mých lidí. A pokud se cítíte poškozený a věříte, že takové chování je normální, pak očekávám Vaši žalobu. Tento článek píšu jako soukromá osoba a pokud budete mít zájem podat žalobu, pak Vám společnost Superturnaje.cz s.r.o. zcela jistě dodá mé údaje, již jsem vydal patřičné pokyny. A věřte mi, že klidně za to ponesu zodpovědnost, ale nikdo se takto k mým lidem chovat nebude!

Ufff, tak jsem si tak trochu vylil srdíčko a doufám, že se mi uleví. Miluji hokej, miluji Vaše děti, milují spoustu z Vás, ale někdy se prostě najdou lidé, kteří Vám prostě pokazí den, lidé, na které musíte vzpomínat, i když byste nechtěli. Se spoustou z Vás se známe osobně a myslím, že všichni víte, že když někdo ubližuje dětem, nebo vidím jiné nepravosti, neberu si servítky. Proto pevně věřím, že mi odpustíte tento, po dlouhé době, negativní článek…

                                                                                                        Váš Superturnaje Bob